Leerlingen uit groep 8 en leerlingen van de middelbare school hebben in het najaar van 2021 in de klas een vragenlijst ingevuld. Ouders van de deelnemende jongeren hebben hierover een brief of mail ontvangen via de school.

Heeft uw kind meegedaan aan het onderzoek en heeft u daarover nog vragen? U kunt dan contact opnemen met algemeen mailadres hbsc@trimbos.nl

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek, kunt u op de andere delen van deze website meer informatie vinden.


Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens die wij verzamelen van persoonlijke aard zijn. De onderzoekers zijn gewend om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. We dragen er zorg voor dat de gepubliceerde onderzoeksgegevens nooit herleidbaar zijn tot individuele leerlingen of scholen. Aan leerlingen werd uitdrukkelijk gevraagd om hun naam niet te vermelden op de vragenlijst. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen een willekeurige code voor de digitale vragenlijst (niet op naam). Leerlingen op de basisschool vulden papieren vragenlijsten in, die na afloop direct in een gesloten enveloppe werden verzameld door de onderzoeksassistent(e). Antwoorden op vragen waren daardoor dus niet zichtbaar voor medescholieren, leerkrachten of ouders. Op die manier bleven de antwoorden anoniem.


Maakt u zich zorgen om uw kind?

Het HBSC-onderzoek vond anoniem plaats. Wij kunnen dus niet vaststellen welke jongeren hulp nodig hebben voor (gezondheids)problemen. Als u zich zorgen maakt om het gedrag of de emoties van uw kind, kunt u altijd contact zoeken met uw huisarts. U kunt daarnaast opvoedadvies of hulp vinden via onderstaande pagina’s.

Wilt u met uw kind in gesprek, bijvoorbeeld over alcohol of seksuele ontwikkeling, maar weet u niet hoe? Kijk voor advies op één van de onderstaande pagina’s.

  • Hoe pak jij dat aan voor informatie en tips over omgaan met roken, alcohol, blowen, seks, gamen, voeding, veiligheid, en uitgaansdrugs in het leven van uw kind.
  • Praten met uw kind voor een gratis online cursus waarin u leert met uw kind te praten over drank en drugs.

Veel gestelde vragen

De school van uw kind doet mee met dit onderzoek. Dat betekent dat de klas van uw kind wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
Het onderzoek vindt plaats in oktober en november van 2021. U kunt contact opnemen met de leerkracht of mentor van uw kind om te vragen op welke dag het onderzoek plaatsvindt.
Het onderzoek gaat over de gezondheid, het welzijn, het gedrag en de sociale omgeving van Nederlandse scholieren. Dit onderzoek is nodig voor het overheidsbeleid en de ontwikkeling van preventieprogramma’s zoals de Gezonde School, NIX18 en de Rookvrije Generatie.
Wilt u niet dat uw kind meedoet met het onderzoek? U kunt dit dan doorgeven aan de leerkracht of mentor van uw zoon of dochter (i.v.m. de privacy kunt u de afmelding niet aan het Trimbos-instituut doorgeven). Uw zoon of dochter vult de vragenlijst dan niet in. Indien u uw kind niet afmeldt, zullen wij uw kind vragen om de vragenlijst in te vullen. Uw kind kan ook zelf besluiten niet mee te doen. Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het onderzoek.
Nee, per basisschool doen ongeveer 25 leerlingen mee, en per middelbare school ongeveer 100 leerlingen. Dat is te weinig om conclusies aan te verbinden. Bovendien worden de gegevens zo verzameld dat ze niet te herleiden zijn naar leerlingen, klassen of de school. Op deze manier beschermen wij de anonimiteit van uw kind. In het voorjaar van 2022 ontvangt de school wel het landelijke onderzoeksrapport.
De vragenlijst is anoniem, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat uw zoon of dochter zijn/haar naam niet invult en dat er ook geen andere informatie zal worden gevraagd die naar uw zoon of dochter herleidbaar is. Gegevens die worden gepubliceerd zullen dan ook niet te herleiden zijn tot een bepaalde leerling, klas of school. Ook de school zal geen resultaten over uw kind ontvangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacy protocol.